Adaptacyjna

W pewnym momencie trzeba będzie podjąć sporne decyzje dotyczące protokołu. Decred ma wbudowane formalne systemy, które zapewniają porządek i uczciwość w tym procesie

Bez potrzeby odłamywania się od sieci

W kryptowalutach zachodzą zmiany w odpowiedzi na nowe technologie i nowe zagrożenia. Uczestnictwo prawdziwych ludzi oznacza powstawanie prawdziwych sporów, i nawet, jeśli rezultat będzie ten sam, to podejścia do spraw mogą się różnić. Decred opracował środki pozwalające na ciągłą adaptację aby ewoluować i przetrwać w dłuższej perspektywie. Niezależnie od tego, czy jest to nagły wypadek, konflikt, naprawa błędów czy nowa technologia, Decred ułatwia osiągnięcie formalnego porozumienia, pomagając uniknąć spornych rozłamów sieci i utrzymując zjednoczoną społeczność podczas całego procesu.

Upodmiotowienie i wzmocnienie pozycji posiadaczy monet

Decred przekazuje tym, którzy decydują się korzystać z systemu zarządzania bezpośrednią suwerenność i kontrolę nad ich pieniędzmi. W zamian za tymczasowe zablokowanie swoich środków, interesariusze nabywają bilety, które pozwalają im głosować nad zatwierdzaniem bloków, wprowadzaniem zmian do zasad konsensusu oraz nad określaniem polityki i budżetu Zdecentralizowanej Autonomicznej Organizacji (DAO).

Interesariusze wchodzą w bezpośrednią interakcję z łańcuchem bloków głosując nad zatwierdzeniem każdego wydobytego bloku, dając im władzę nad górnikami i dodając zabezpieczenie przed atakami większościowymi. Pięć biletów wybieranych jest pseudo losowo z puli biletowej w celu zatwierdzenia poprzedniego bloku, zapewniając tym samym dobre zachowanie górników i zdobywając posiadaczowi biletu część nagrody za wydobycie bloku. Posiadacze biletów głosują również bezpośrednio na łańcuchu nad zmianami w zasadach konsensusu, dając interesariuszom bezpośrednią kontrolę nad przyszłością Decred.

Politeia - system propozycji

System Propozycji Politeia odgrywa istotną rolę w ramach Decred DAO, uprawniając interesariuszy do zarządzania wydatkami z funduszu skarbowego oraz ustalania polityki projektu. Dotychczasowe propozycje obejmują nowe funkcje oprogramowania, wydatki na marketing, integracje z instytucjami partnerskimi, nagrody za wykrycie błędy i badania. Politeia jest platformą zarządzania, która wykorzystuje elektroniczne znakowanie czasu i kryptograficzne poświadczenie do rejestrowania wszystkich działań związanych ze składaniem, dyskusją i głosowaniem nad propozycjami. Gdy propozycja przejdzie, właściciel jest upoważniony do rozpoczęcia pracy, wiedząc, że jego wysiłki są wspierane przez społeczność i finansowane przez Skarbiec

Delegacja obowiązków i oznaką zaufania

Decred wierzy w siłę zbiorowej inteligencji swojej zdecentralizowanej społeczności. Różnorodna grupa aktywnych współpracowników szuka rozwiązań na własną rękę i bezpośrednio decyduje o przyszłości Decred. Dzięki wbudowanym od początku formalnym systemom zarządzania, Decred DAO jest w stanie dostosować się i stać się lepszym długoterminowym środkiem przechowania wartości