Podwykonawca firmowy
Współtwórcy
Decred wykorzystuje nowatorski model kontrahenta umożliwiający nagradzanie współtwórców za dobrą pracę. Takie podejście umożliwiło powstanie solidnego globalnego zespołu programistów, projektantów i strategów, a także zintegrowanej społeczności. Współtwórcą może być każdy, kto wykaże się działaniami i umiejętnościami umożliwiającymi realizację misji projektu.