Historia

Historia Decred

Decred oparty jest na propozycji stworzenia kryptowaluty o nazwie Memcoin2 z kwietnia 2013 na forum Bitcointalk. Jeden z użytkowników forum, niejaki tacotime, zaproponował nową kryptowalutę i podjął współpracę z _ingsoc'iem, innym użytkownikiem Bitcointalk, i Jake Yocom-Piattem w celu wdrożenia hybrydowego systemu konsensusu Proof-of-Work (“PoW”) / Proof-of-Stake (“PoS”) z Memcoin2 jako nowego projektu, nazwanego Decred.

Główną innowacją tego hybrydowego systemu konsensusu było stworzenie mechanizmu zarządzania PoS, w którym użytkownicy decydują się tymczasowo zablokować swoje monety w zamian za wzięcie udziału w loterii. Użytkownicy ci są nazywani interesariuszami. W każdym bloku do udziału w systemie konsensusu poprzez głosowanie wybieranych jest kilku zwycięzców tej loterii, co oddaje suwerenność i zwierzchnictwo nad decyzjami o Decred bezpośrednio w ręce jego interesariuszy.

W przeciwieństwie do tego podejścia, każda kryptowaluta oparta jedynie na PoW musi polegać przede wszystkim na swoich górnikach przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania, ponieważ tylko oni wdrażają w życie system konsensusu i zapewniają jego bezpieczeństwo. W odróżnieniu, Decred w zakresie zasad konsensusu i bezpieczeństwa polega zarówno na swoich interesariuszach, jak i górnikach. Końcowym rezultatem jest to, że hybrydowy system konsensusu PoW/PoS projektu Decred jest zarówno znacznie sprawiedliwszy i bezpieczniejszy niż czyste systemy PoW.

Baza kodowa Decred została zbudowana w na bazie btcsuite, alternatywej implementacji pełnego węzła Bitcoin napisanej w Go przez Company 0 LLC. Pomimo tego, że Decred opiera się na kodzie Bitcoina, jest on samodzielną kryptowalutą, a nie „forkiem Bitcoina”. Prace nad projektem rozpoczęły się w lutym 2014 roku i były kontynuowane przy udziale Company 0 LLC do momentu uruchomienia sieci głównej w lutym 2016 roku.

Zrzut i premine

Podczas uruchomienia sieci w lutym 2016 r., Decred wykorzystał innowacyjny zrzut i mały premine do zapoczątkowania komponentu PoS w swojej sieci , stworzenia szerokiej sieci potencjalnych współpracowników projektu i wynagrodzenia swoich pierwszych programistów za ich pracę wykonaną przed startem sieci. Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania szerokiej dystrybucji, proces ten został określony jako sprawiedliwy, przejrzysty i od samego początku zapewniał znaczną decentralizację

Oś czasu Decred

December 15, 2015
Decred announced on bitcointalk

December 15, 2015

January 1, 2016
Airdrop vetting finalized

January 1, 2016

February 8, 2016
Decred mainnet launched

February 8, 2016

February 12, 2016
Initial stake pool release

February 12, 2016

February 21, 2016
First PoS votes are included in block 4096

February 21, 2016

December 26, 2016
First release of Decrediton GUI wallet for Linux/OSX

December 26, 2016

June 14, 2017
Initial dcrtime release

June 14, 2017

July 9, 2017
First consensus vote in the history of cryptocurrency to change Decred's stake difficulty algorithm

July 9, 2017

October 19, 2017
Atomic swap tools released with Decred, Bitcoin and Litecoin support

October 19, 2017

October 25, 2017
Politeia is announced

October 25, 2017

June 9, 2018
DEX proposal is published

June 9, 2018

September 21, 2018
Initial SPV release for dcrwallet

September 21, 2018

October 15, 2018
Politeia goes live on mainnet

October 15, 2018

May 9, 2019
Lightning Network support activated on mainnet

May 9, 2019

August 28, 2019
Initial Privacy Implementation Released

August 28, 2019

Zasady społeczności Decred

01

DARMOWE OPROGRAMOWANIE TYPU OPEN-SOURCE

02

WOLNOŚĆ SŁOWA I ROZWAGA

03

INKLUZYWNOŚĆ W OPARCIU O WIELU INTERESARIUSZY

04

STOPNIOWE WPROWADZANIE ULEPSZEŃ PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

05

OKREŚLONA I SKOŃCZONA EMISJA

06

UNIVERSAL FUNGIBILITY

Całość oprogramowania opracowanego w ramach projektu Decred będzie bezpłatnym oprogramowaniem typu open source.

Każdy ma prawo do przekazywania opinii i pomysłów bez obawy o cenzurę. Pod uwagę będzie brany każdy konstruktywny głos oparty na faktach i logice.

Inkluzywność znajduje swoje odbicie w systemie obejmującym wielu intersariuszy i należy podejmować aktywne działania, aby zapewnić różnorodność opinii i użytkowników.

Zakres technologii umożliwiającej ochronę prywatności i zachowanie bezpieczeństwa będzie stale rozszerzany i wdrażany — zarówno proaktywnie, jak i w odpowiedzi na ataki.

Emisja jest skończona a jej całkowita wielkość nie przekroczy 20 999 999,99800912 DCR

Wszechstronna zamienność jest kluczowa, aby Decred stał się środkiem przechowania wartości, a wszelkie ataki przeciw niej będą aktywnie obserwowane z wykorzystaniem środków zaradczych w razie potrzeby.