Samofinansująca się

Przebudowa systemu finansowego w sposób bardziej sprawiedliwy i niewykluczający oznacza, iż Decred i jego społeczność muszą działać w długiej perspektywie czasowej. Aby uplasować Decred jako nadrzędny, długoterminowy środek przechowania wartości najwyższej klasy, każdy wysiłek i wydatek musi służyć długoterminowym celom projektu

Tragedia wspólnego pastwiska

Waluty cyfrowe i projekty open source zazwyczaj padają ofiarą tragedii wspólnego pastwiska, w której osoby dzielące się danym zasobem działają jedynie we własnym interesie, tym samym uszczuplając ten zasób, lub działając na jego szkodę. W celu rozwiązania problemu finansowania, w różnych kryptowalutach wykorzystano wiele metod, w tym darowizny, fundusze założycielskie, finansowanie venture capital oraz różne formy ICO/IEO. Wszystkie te metody mają swoje wady, takie jak problemy z agencjami, konflikty interesów i brak nieprzerwanego finansowania

Rozwiązanie samofinansowania się projektu Decred

Decred rozwiązał problem finansowania, kierując 10% z nagrody za każdy wydobyty blok do Skarbca projektu. Rozwiązanie to umożliwi finansowanie projektu na całe pokolenia w przyszłość. Ku temu, Skarbiec jest zarządzany roztropnie, z myślą o długoterminowej perspektywie i uruchomieniu platformy Politeia w 2018 roku, która przekazała kontrolę nad funduszami Decred swoim interesariuszom. Poprzez Politeię, interesariusze głosują nad budżetem, polityką i kierunkiem projektu jako Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna (DAO)

Nowy paradygmat pracy

DAO wprowadza nowy paradygmat pracy, w którym każdy, kto posiada cenne umiejętności, może wnieść swój wkład w projekt i otrzymać zapłatę od interesariuszy przez składanie propozycji i głosowanie na platformie Politeia. W Decred członkowie społeczności rozwijają, promują i reprezentują Decred, oraz są oceniani na podstawie ich wkładu, a nie ich statusu w społeczności czy CV. Konwencjonalny świat pracy i hierarchiczną strukturę można zostawić za drzwiami, ponieważ w Decred współpracownicy mogą pracować nad tym, co chcą i kiedy chcą.

Większość współpracowników ma pracę na pełny etat i wnosi swój wkład w Decred w wolnym czasie, często jako pasję. Pozwala to ludziom na zminimalizowanie ryzyka, aby przetestować wody, zanim zdecydują się dołączyć do Decred jako pełnoetatowy wykonawca i zostawić za sobą spuściznę korporacyjnego świata.

Wykonawcy i propozycje

Decred jest wspólnotą samozatrudniających się i niezależnych wykonawców, którzy rozkoszują się zmaganiem z przeciwnościami losu i wiedzą, jak wytyczyć i kroczyć swoją własną drogą rozwoju. Są oni świadomi swoich własnych umiejętności i potrafią przeanalizować aktualny stan Decred w dziedzinach rozwoju, marketingu, badań lub społeczności, oraz określić, gdzie i w jaki sposób mogą wnieść swój wkład do projektu. Podążają oni ścieżką wytyczoną przez poprzednich wykonawców i skupiają się najpierw na zademonstrowaniu swoich umiejętności i efektów pracy jako swoistego CV. Kiedy ich praca zostanie zauważona i uznana przez innych wykonawców oraz sfinansowana przez Politeię, oni również mogą stać się wykonawcami. Pierwszym miejscem, które należy odwiedzić jest czat Matrix, który jest połączony z innymi platformami komunikacyjnymi