Kierowany przez społeczność, środek przechowania wartości wyższej klasy

New release available

Use the Lightning Network. Mix your Decred. Vote on a new consensus change. Upgrade to the 1.6 release now.

Bezpieczny

Decred stosuje innowacyjny hybrydowy system proof-of-work/proof-of-stake, który zapewnia bezpieczeństwo i starannie wyrównuje incentywy. System ten daje to, co najlepsze z obu światów, co sprawia, że atak na niego jest o rząd wielkości droższy niż na system oparty o czysty „proof-of-work (dowód pracy)” lub czysty „proof-of-stake (dowód udziału)”

Adaptacyjny

Wbudowane w Decred systemy zarządzania dają jego społeczności formalne prawo do wprowadzania zmian w zasadach konsensusu i zarządzania decyzjami na poziomie projektu. Systemy te sprawiają, że Decred jest zdolny do adaptacji, pozwalając na jego ewolucję zgodnie z wolą interesariuszy, opierając się przy tym rozłamom sieci i wprowadzając do użycia nowe technologie w dłuższej perspektywie

Samofinansujący się

Decred stale zasila swój Skarbiec środkami płynącymi z 10% z nagrody za każdy wydobyty blok i wykorzystuje elastyczny model kontrahenta, który pozwala współtwórcom projektu otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. To sprawia, że Decred jest zrównoważoną i samofinansującą się, autonomiczną organizacją