Kierowany przez społeczność, środek przechowania wartości wyższej klasy

New release available

Use DCRDEX inside Decrediton and vote on four new consensus changes. Upgrade to the 1.7 release now!

Bezpieczny

Decred stosuje innowacyjny hybrydowy system proof-of-work/proof-of-stake, który zapewnia bezpieczeństwo i starannie wyrównuje incentywy. System ten daje to, co najlepsze z obu światów, co sprawia, że atak na niego jest o rząd wielkości droższy niż na system oparty o czysty „proof-of-work (dowód pracy)” lub czysty „proof-of-stake (dowód udziału)”

Adaptacyjny

Wbudowane w Decred systemy zarządzania dają jego społeczności formalne prawo do wprowadzania zmian w zasadach konsensusu i zarządzania decyzjami na poziomie projektu. Systemy te sprawiają, że Decred jest zdolny do adaptacji, pozwalając na jego ewolucję zgodnie z wolą interesariuszy, opierając się przy tym rozłamom sieci i wprowadzając do użycia nowe technologie w dłuższej perspektywie

Samofinansujący się

Decred stale zasila swój Skarbiec środkami płynącymi z 10% z nagrody za każdy wydobyty blok i wykorzystuje elastyczny model kontrahenta, który pozwala współtwórcom projektu otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. To sprawia, że Decred jest zrównoważoną i samofinansującą się, autonomiczną organizacją