Bezpieczna

Bezpieczeństwo sieci jest fundamentem każdego systemu finansowego. Porozumienie w sprawie transakcji i sald rachunków, znane również jako konsensus, ma zasadnicze znaczenie dla zaufania pokładanego w walutę i może być mierzone zarówno poprzez trwałość, jak i analizę jej odporności na różne wektory ataku

Systemy niedoskonałe

W systemach finansowych typu peer-to-peer, Proof-of-work (PoW) rozwiązało problem podwójnego wydatkowania. Potwierdza ono swoją wartość już od ponad dekady, ale jest energochłonne i podatne na ataki większościowe. Proof-of-Stake (PoS) zostało opracowane w celu uniknięcia tych problemów poprzez wyrównanie incentywów, czyli mechanizmów nagród, ale również nie jest wolne od mankamentów, a w szczególności problemu „nieryzykowania niczym”

Hybrydowe rozwiązanie projektu Decred

Decred stosuje połączenie PoW i PoS, aby wykorzystać najlepsze cechy obu systemów, złagodzić ich słabe punkty i uzyskać wielowarstwowy mechanizm konsensusu, który sprawia, że jest on znacznie bezpieczniejszy niż inne kryptowaluty. Decred wykorzystuje konwencjonalne PoW z algorytmem haszującym Blake-256 i jest wydobywany wyłącznie przez układy ASIC. Posiadacze Decred blokują swoje środki na pewien czas celem zakupu biletów w loterii. Bilety te są dodawane do puli około 41 000 biletów, z której pięć biletów wybieranych jest drogą pseudo losową do weryfikacji dowodu pracy dla poprzedniego bloku. Jeśli co najmniej 50% biletów zatwierdza pracę górnika, nagroda dla niego jest zatwierdzana a blok jest dodawany do łańcucha

Odporność na ataki

Ponieważ blok musi zawierać głosy od 3 lub więcej biletów, aby był uznany za ważny, wydobyte bloki muszą rozsyłane do sieci na bieżąco, aby łańcuch mógł być kontynuowany, a zatem górnicy nie mogą prowadzić wydobycia w tajemnicy. W rezultacie napastnik musi dysponować znaczną kombinacją mocy obliczeniowej oraz udziałów PoS, aby skutecznie przeprowadzić atak większościowy. Głosujący w Decred są również gotowi do odrzucenia reorganizacji łańcucha dłuższej niż 6 bloków, więc jest to mało prawdopodobne, aby jakikolwiek atak oparty o głęboką reorganizację łańcucha został zaakceptowany przez sieć. Porównując koszty ataku na Decred z kosztami ataku na kryptowalutę czysto PoW, koszt ataku na Decred jest większy o cały rząd wielkości, a ponadto każdy atakujący zainwestowany w PoS podejmowałby działania sprzeczne ze swoim własnym interesem