ارائه‌دهندگان سرویس رأی‌دهی
ارائه‌دهندگان سرویس رأی‌گیری (VSPs) به شما اجازه می‌دهد بدون نگرانی از ضررهای ناشی از خرابی کامپیوتر، اتصال اینترنت ضعیف و پروقفه یا نیروی برق غیرپایدار، در سیستم سازوکار اثبات سهام (PoS) متعلق به Decred شرکت کنید.
توجه: بلیت های از دست رفته ممکن است در اثر اتصال استخراج کننده ضعیف «اثبات کار» (PoW) به وجود آید و ممکن است لزوماً ناشی از نقص استخر نباشد.
Warning: To encourage decentralization of the network, it is recommended to avoid providers that have over 5% of network votes.
To get your VSP listed, you need to have at least three geographically-distributed voting wallets, and at least one ticket that has successfully voted on mainnet. You can find more information in the VSP docs.